Fundusze

IFC

O PROGRAMIE WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU JESTEM KLIENTEM - CO MOGĘ ZYSKAĆ

O PROGRAMIE

O PROGRAMIE

W ramach programu IFC dostępne jest finansowanie ze środków International Finance Corporation dla małych i średnich firm ze wschodniej Polski. Firma PKO Leasing zaangażowała się w program ponieważ zdaje sobie sprawę z tego, jak ważny jest rozwój wschodniej części Polski. Małe i średnie przedsiębiorstwa z województw o najniższym PKB na osobę: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego mogą wnioskować o finansowanie ze środków pochodzących z International Finance Corporation. W okresie od maja 2016 r. do sierpnia 2017 r. na leasing i pożyczki dla MŚP ze „ściany wschodniej” przeznaczonych zostanie 75 mln dolarów.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU

Czy program IFC jest dla mnie?

Tak, jeśli:

  • Jesteś prywatnym przedsiębiorcą, działającym przede wszystkim na rynku krajowym
  • Twoja działalność jest zarejestrowana w jednym z pięciu wyżej wymienionych województw
  • Prowadzisz działalność bezpieczną dla środowiska i społeczności lokalnej
  • Spełniasz przynajmniej dwa z trzech następujących kryteriów:
    - Twoje przychody są niższe niż 15 mln USD
    - Łączne aktywa Twojej firmy nie przekraczają 15 mln USD
    - Zatrudniasz mniej niż 500 pracowników.

Jaki rodzaj umowy mogę zawrzeć w ramach IFC?

W ramach IFC możesz zawrzeć umowę leasingu lub pożyczki.

Jaką wartość finansowania mogę uzyskać w ramach IFC?

Wartość finansowania zależy od standardowych czynników, przede wszystkim od wiarygodności kredytowej klienta.

Jaki jest minimalny okres umowy?

Okres umowy zależy od specyfiki działalności firmy i przedmiotu, na który ma zostać przeznaczone finansowanie. Jest on ustalany indywidualnie.

W jakiej walucie dostępne jest finansowanie w ramach IFC?

Dostępne jest finansowanie w PLN, EUR lub USD.

JESTEM KLIENTEM - CO MOGĘ ZYSKAĆ

JESTEM KLIENTEM – CO MOGĘ ZYSKAĆ?

Jeśli spełniasz kryteria uczestnictwa w programie, zyskujesz dostęp do finansowania, które nie będzie dostępne klientom z innych województw. Tym samym, jeśli Twoja firma zarejestrowana jest w jednym z pięciu wymienionych województw, a Twoja wiarygodność kredytowa jest odpowiednia, Twój wniosek może mieć większe szanse akceptacji niż w przypadku firm niespełniających kryteriów programu.