Fundusze

EIB

O PROGRAMIE WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU

O PROGRAMIE

O PROGRAMIE

Europejski Bank Inwestycyjny oraz PKO Leasing podpisał umowę na rozdysponowanie środków w ramach programu EIB na kwotę 4,3 mld zł. Celem finansowania jest ułatwienie małym i średnim przedsiębiorcom dostępu do kapitału potrzebnego na rozwój i inwestycje. W ramach programu finansowane mogą być przedmioty wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej o wartości nawet 12,5 mln euro. Jeśli spełniasz kryteria uczestnictwa w programie, zyskujesz dostęp do finansowania na atrakcyjnych warunkach.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU

Czy program EIB jest dla mnie?

Tak, jeżeli jesteś przedsiębiorcą z sektora MŚP:

  • Zatrudniającym mniej niż 250 pracowników (dotyczy liczby zatrudnionych osób w całej grupie kapitałowej, do której zalicza się przedsiębiorca)
  • Uzyskującym przychody nieprzekraczające 50 mln EUR lub sumę biznesową nieprzekraczającą 43 mln EUR

Jaki rodzaj umowy mogę zawrzeć w ramach EIB?

W ramach EIB możesz zawrzeć umowę leasingu operacyjnego, finansowego lub umowę pożyczki.

Jaką wartość finansowania mogę uzyskać w ramach EIB?

Wartość finansowania wynosi max 12 500 000 EUR.

Jaki jest minimalny okres umowy?

Okres umowy finansowania wynosi min. 24 miesiące.

W jakiej walucie dostępne jest finansowanie w ramach EIB?

Dostępne jest finansowanie w PLN lub EUR.