Fundusze

COSME

O PROGRAMIE WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU JESTEM KLIENTEM - CO MOGĘ ZYSKAĆ JESTEM DOSTAWCĄ - CO MOGĘ ZYSKAĆ

O PROGRAMIE

O PROGRAMIE

COSME to program ramowy na rzecz konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 (Programmefor the Competitivenessof Enterprises and small and medium-sizedenterprises).

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU

Czy program COSME jest dla mnie?

Tak, jeżeli jesteś przedsiębiorcą z sektora MŚP:

 • Zatrudniającym mniej niż 250 pracowników (dotyczy liczby zatrudnionych osób w całej grupie kapitałowej, do której zalicza się przedsiębiorca)
 • Uzyskującym przychody nieprzekraczające 50 mln EUR lub bilans nieprzekraczający 43 mln EUR

Jaki rodzaj umowy mogę zawrzeć w ramach COSME?

W ramach COSME możesz zawrzeć umowę leasingu lub pożyczki.

Jaką wartość finansowania mogę uzyskać w ramach COSME?

Wartości finansowania w ramach COSME wynosi do 375 tys. EURO (do 1,5 mln PLN).

Jaki jest minimalny okres umowy?

Minimalny okres umowy to 12 miesięcy.

W jakiej walucie dostępne jest finansowanie w COSME?

Leasing oraz pożyczka w ramach COSME dostępne są w PLN oraz EURO.

Na jakie przedmioty nie uzyskam finansowania w ramach COSME?

Z oferty finansowania w ramach COSME wyłączone są następujące przedmioty: nieruchomości, samochody osobowe, motocykle, quady, jachty, samoloty i helikoptery.

JESTEM KLIENTEM - CO MOGĘ ZYSKAĆ

JESTEM KLIENTEM – CO MOGĘ ZYSKAĆ?

Dzięki gwarancjom z programu COSME nie musisz posiadać dodatkowego zabezpieczenia rzeczowego i w łatwiejszy sposób oraz w krótszym czasie uzyskasz finansowanie swojej inwestycji.

Ponadto jako klient dzięki produktom z gwarancjami w ramach COSME zyskujesz:

 • Minimum formalności
 • Procedura uproszczona nawet do 500 tys. zł
 • Finansowanie start-upów
 • Wpłata własna od zera
 • Brak dodatkowych opłat za udzielnie gwarancji

JESTEM DOSTAWCĄ - CO MOGĘ ZYSKAĆ

JESTEM DOSTAWCĄ – CO MOGĘ ZYSKAĆ?

PKO Leasing współpracuje z pośrednikami finansowymi - dostawcami usług finansowych, za pośrednictwem których dystrybuuje swoje produkty.

Jako dostawca usług finansowych dzięki produktom z gwarancjami w ramach COSME zyskujesz:

 • Atrakcyjne procedury akceptacji (uproszczona, standardowa)
 • Możliwość przygotowania subwencjonowanych produktów i promocji – leasing/pożyczka 100%
 • Nowych Klientów i cross-sell portfela PKO Leasing
 • Profesjonalną obsługę doradców finansowych na terenie całego kraju
 • Możliwość nawiązania stałej współpracy z PKO Leasing i uzyskania atrakcyjnych bonusów