Fundusze

ABC Funduszy

1. Ramowe Programy UE

Programy UE w pigułce

Ramowe programy UE powstały w celu wspierania przedsiębiorczości europejskich firm. Mogą z nich korzystać przedsiębiorcy i jednostki badawcze ze wszystkich państw członkowskich UE, w tym z Polski, oraz wybranych państw kandydujących i stowarzyszonych. W ramach programów strukturalnych UE, takich jak COSME, CIP czy Horyzont 2020 Europejski Fundusz Inwestycyjny udostępnił specjalne gwarancje finansowe, które umożliwiają uzyskanie leasingu, pożyczki lub kredytu na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z nich dzięki instytucjom finansowym, które uzyskały status Narodowego Pośrednika Finansowego. Pośrednicy Finansowi, korzystający z gwarancji EFI, dodają do swojej oferty preferencyjne produkty z obniżonymi kryteriami kwalifikacyjnymi.

Kim są Narodowi Pośrednicy Finansowi?

Narodowymi Pośrednikami Finansowymi mogą zostać banki, firmy leasingowe, fundusze pożyczkowe, poręczeniowe oraz fundusze inwestycyjne. Aby zostać Narodowym Pośrednikiem Finansowym instytucja musi przejść przez proces aplikacyjny i uzyskać akceptację Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego oraz innych podmiotów dedykowanych do przeprowadzenia weryfikacji.

Z jakich programów mogą skorzystać polscy przedsiębiorcy?
 • EIB
 • EBRD
 • IFC
 • COSME
 • Horyzont 2020

*finansowanie w ramach EIB, EBRD, oraz IFC dostępne jest do wyczerpania środków lub do zakończenia umów zawartych przez Narodowych Pośredników Finansowych, w niektórych przypadkach aż do 2017 r.

O jakie formy finansowania zwrotnego mogą ubiegać się przedsiębiorcy ramach programów strukturalnych UE?

Aktualna oferta preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców obejmuje:

 • Leasingi
 • Pożyczki
 • Kredyty
Kto może skorzystać z preferencyjnych produktów finansowych? 
 • Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność
 • Start up’y
 • Samozatrudnieni
 • Mikroprzedsiębiorcy
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa ze wszystkich branż
 • Przedsiębiorcy prowadzący działalność badawczą
 • Firmy innowacyjne

Sprawdź do którego programu się kwalifikujesz

Jakie korzyści można uzyskać dzięki instrumentom gwarancyjnym UE?
 • Obniżenie lub zniesienie wymogu zabezpieczenia
 • Obniżenie lub zwolnienie od wymogu wkładu własnego
 • Dostęp do finansowania dla firm bez historii kredytowej
 • Wyższa kwota, wydłużony okres finansowania
 • Obniżenie marży
 • Brak statusu i obciążeń pomocy publicznej
Jak skorzystać z preferencyjnych produktów finansowych?

Produkty finansowe z gwarancjami unijnymi dystrybuowane są poprzez Narodowych Pośredników Finansowych. Aby skorzystać z kredytu, leasingu lub pożyczki z gwarancjami należy zgłosić się do wybranego pośrednika finansowego.

Jak wygląda proces kwalifikacyjny?

Przedsiębiorca uzyskuje finansowanie ze wsparciem UE bez wypełniania wniosków unijnych, pilnowania terminów i konieczności stania w kolejkach. Wszystkich formalności dopełniają Narodowi Pośrednicy Finansowi. Klient podlega standardowej procedurze aplikacyjnej danego Pośrednika.

Na co mogą być przeznaczone uzyskane środki finansowe?

Środki uzyskane w ramach kredytów, leasingów i pożyczek z gwarancjami UE mogą być przeznaczone na:

 • Zakładanie i rozwijanie przedsiębiorstw
 • Działalność badawczo-innowacyjną
 • Zakup środków transportu
 • Finansowanie kontraktów

Sprawdź do którego programu się kwalifikujesz